psychic  JACO

GALAXIA Sanctuary

READING fees

have a reading done

Week-end away

Meditation

Die Mens

Esoteric Links

Guest Book

Published Articles

further Articles

check out these PICTURES

What's New

DIE MENS

BESTAAN BASIES UIT 2 FASETTE/DELE/KOMPONENTE:

*check out the pic at the bottom


DIE GEES & DIE LIGGAAM

                                    

Die gees is die bron van gedagtes, emosies, en verskaf daardie eienskappe wat n persoon uniek maak en dis die deel wat ons leer en aanvaar en liefkry.

 

Die liggaam is die voertuig of tempel vir die wat dit so wil beskryf.

Met die liggaam verwerklik ons gedagtes, drome en skep ons die wereld om ons.

Vir ons huidiglik is die liggaam ons insrument  om te kommunikeer en met die liggaam arbei ons en verdien ons brood..

Wanneer die liggaam geskei word van die gees is dit nutteloos en kan nie gebruik word nie. Word dus begrawe.

 Maar wat word van die gees? 

Die gees wat nie sterf nie bly voortbestaan. Ons wil graag aanvaar dat die oorledene na die hemel is.

Die gees behou al die karakteristieke en die geestelike rykdom wat deur ervaring van die liggaam verwerf is.

Die manier waarop mense hulle ontwikkel het in maniere, houdings, voorkeure en afkeure en okk hoe ons hulle temperament en lewensuitkyk ervaar het was in die gees ontwikkel. Dus waar die gees bly voortbestaan bly die persoon presies dieselfde, maar net sonder die liggaam wat alleenlik die voertuig toe was.

 

Daar is reeds genoeg van gepraat dat sekere begaafde mense die oorledene, of in sekere omstandighede die lewende kan waarneem op plekke  waar die persoon nie is nie.

Dit is dan nie die geval dat die persoon opgeroep word nie, want die waarnemer het geen emosionele bande nie, behalwe waar n familie lid die waarnemer is.

 

So demonstreer ons Maandag aande, by ons  byeenkomste, dat die geestes wereld wel is en na aan ons is, dat van die wat voortuitgegaan het, konstant hulleself wil laat geld en hoorbaar wil maak, maar laat ek dadelik byvoeg dat daar ook mense is wat nerens enige kontak wil maak of kan maak nie.

 

Alles hangaf van die persoon se houding en uitkyk, gedurende sy lewe.  Het hy vasgeglo dat hy sal slaap tot die wederkoms, dan sal hy werklik aan die slaap bly tot iemand hom wakkermaak en sou se dat die wederkoms nou is..

 

Sou die persoon hom aandadig gemaak het aan n misdaad soos moord, sal hy homself in n tronk bevind omdat dit sy verwagting was.

Niemand sal hom in n sel toesluit nie, net hyself.

 

Die vriende waar oor ons by die byeenkomste wil praat, is daardie mense wat a.g.v van verskeie redes hulleself gebonde bevind in omstandighede buite hulle beheer.

 

Ons wil kyk na  traumatiese oorgang na die anderkant.

Soos ons in n skoktoestand nie reageer op hulp en instruksies nie, is daar van ons mense wat na die skeiding van liggaam en gees vasgevang is bv, b.v. in motorongelukke by die pongelukstoneel, moordtoneel, selfmoord insidente, doodgeskiet toestande, ensovoort.

 

Ons kan u vertel hoe ons slagoffers sien wat lank na die oorgang nog steeds by die toneel ronddwaal en iemand soek wat sal reageer op hulle noodroep.

Van hierdie slagoffers wil graag huis toe gaan maar die wereld het skielik verander en hulle eie mense reageer nie op hulle aanraking of pleitdooi nie.

Dink u self in so n posisie waar u geliefdes om u staan maar niemand help u in u tyd van nood nie, want hulle kan u nie hoor of sien nie.

Hulle is dan desperaat en voel so alleen en verlate.

Sou u kon help in die kontinuiteit van die lewe as u vir uself kon bewys en kan ervaar die konstante nabyheid van u afgestorwenes.

 

Ons versorg die liggaam en begrawe dit na die dood.

Ons bestee geld aan graf en grafsteen aan blomme en ons voel die gemis en verlies en ons treur.  Dis menslik en nie verkeerd om die leemte te ervaar nie.

 

So hoe kan u dan nie kontak wil maak en die manier van dood en die geliefde uit te sorter om na die lig toe te beweeg.

 

Die ware feit is dat die persoon springlewendig is aan die ander kant en vra altyd vir ons om nie te treur nie. Hulle is gelukkig en sal ons altyd liefhe en dis ook die goeie nuus van mense wie se uitkyk op die lewe oor die hiernamaals en hulle lewenspatroon positief was.

 

Ons probleem is die mense wat vasgevang is en wie ons hulp nodig het.

Daar is oor genoeg verhale wat deur ons voorvaders en sommige van ons hierself vertel kan word van dwalende geeste (spoke).

Die spokery sal gebeur waar daar onvoltooide take gelaat was en waar die skok van die onverwagte oorgang hulle tot stilstand geruk het. Die mense en siele, het ons hulp nodig

 Nou hoe kan ons hulle help? 

Daar is begaafde mense wat bewus is van hulle geestelike gawe maar te bang is om dit vir God te gebruik. Hulle wil nie praat daaroor nie want te lank was hulle gebreinspoel dat dit boos is. Teveel kere is daar gewaarsku hoe die duiwel hom voorstel as ’n engel.

Weet u dan dat die mense hulleself so onseker is, dat hulle eerder hulle kop in die sand sal druk, om hulle hand uit te steek en te help. Daarbenewens is daar kinders wie se ouers oningelig deur die lewe gaan dat hulle, hulle kinders se doodsteek is, want dan word hierdie gawe om te help versmoor.en weer moet die wat gehelp kon word wag vir die dapperes van ons, wat so yl gesaai is.

Die oes is so groot en die arbeiders so weinig.

  

Hierdie werk is die redding van siele en oplos van arrdse mense se hartseer orr hulle geliefdes wat oorgegaan het.

Ons luister en preek vir die lewendes en sien hulle net Sondae, met geen versekering dat die preek op vrugbare grond geval het nie, maar die gebondenes hoef net eenkeer gehelp te word om dan vir ewig vrede en liefde te ervaar.

 

Enige iemand kan help maar dit vra toewyding diep en vaste geloof in die skepper  dit vra mense met empatie.

 

Dit vra ook standvastigheid in jouself en sterk geloof in God, sy engele, werkers en liefde vir die mens.

Geen werk op aarde is so bevredigend, so verheffend as hierdie werk,

wat vir die beste werkgewer kan geskiet.

Die beloning belowe God, sal nie uitbly nie en met elke hulp aangebied is hy bewus van en selfs is dit ook direk aan ons oorgedra, so.

 

Sou enig iemand belangstel om meer uit te vind bel ons en ons sal sonder enige verpligting aan u kant die navraag beantwoord.

Sou u besluit u wil help sal u dit later self in u eie huis doen waar u die besluite neem. Daar is geen druk of verpligting nie, net die wil om vir God te werk.

Daar is ook nie uitgawes wat u sou moes aan gaan nie, net tyd word gebruik op n konstante en gereelde basis.

 

Ons beoog om eenkeer per week so n demonstrasie aan te bied en wil u uitnooi vir self ondersoek en eie besluitneming.

U moet net n vaste geloof he , volharding en n  toegewyde liefde vir God, asook ‘n dankbare hart omdat u dit dalk kan doen en self beleef.

 

Sterkte & liefde in God, altyd.

 

geskryf deur Spiritualist van oor die 30 jare - ANDRE Labuschagne


 
FORCE OF GOD LIGHT